نور، سایه، زندگی

نور، سایه، زندگی مستندی است درباره زندگی یک نقاش با فرزند کم توان ذهنی خویش که تلاش دارد ذهن وی را با ترفندهای بصری بارور کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی