نزدیک تر از نفس

یک متصدی زن غسالخانه درباره علل اشتغال به این کار صحبت می‌کند. این دختر 22 سال سن دارد و برای شناخت علل زندگی و مرگ به این غسالخانه در بهشت زهرا آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود