میعاد با مکرمه

هر سال در اردیبهشت ماه، دوستداران مکرمه و علاقه مندان به نقاشیهای او، به بهانه زادروزش به خانه او می آیند که هم موزه سرای اوست و هم در آن آرام گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان