میراث ناپدری

میراث ناپدری فیلمی در رابطه با پدیده‌ی طاسی و کچلی نزد مردان، در بستری طنزآمیز و در قالب یک مستند- داستانی فانتزی است. این فیلم تلفیقی است از زندگی شخصی بنام «اصــــغر» که با مشکلاتی از جمله بی‌مویی خود دست به گریبان است  و کچلی را از زوایای طنز روایت می‌کند...

کنون رزم سهراب و رستم شنو

کنون رزم سهراب و رستم شنو

خون سرد

خون سرد

مرثیه ایی برای لاله زار

مرثیه ایی برای لاله زار