موج نو

فیلم به شیوه ای بدیع پیدایش جریان موسوم به موج نو را در سینمای ایران از ابتدا تاکنون بررسی می کند. فیلمساز به کمک چندتن از کارگردانان متاخر و نوآور سینمای ایران مانند اصغر فرهادی ، پرویز شهبازی و شهرام مکری به گفتگویی صمیمانه با برخی از کارگردانان موج نوی سینمای ایران یعنی داریوش مهرجویی ، بهمن فرمان آرا و کیانوش عیاری می پردازد و از این طریق موضوع پیدایش و ادامه روند موج نو را بررسی می کند.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی