من اکبر اعتماد، اتم می‌شکنم

اکبر اعتماد، اهلِ همدان، پایه‌گذارِ سازمان انرژی اتمی ایران و موسس و نخستین رییس دانشگاه بوعلی‌سینای همدان است.
او را پدرِ دانشِ هسته‌ای ایران می‌دانند. این فیلم روایتی است از زندگیِ او؛ در جستجو میانِ همدان و پاریس و تهران.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان