مرده پیچ

این مستند درباره مراسم خاکسپاری در یک روستا می باشد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت