مرثیه ایی برای لاله زار

داستان آپاراتچی جوانی که به دلیل عدم استقبال مردم شهر از سالن سینما‌، امکانات نمایش فیلم را به یکی از روستاهای ایلام برده تا به آنها سینما را معرفی کند. ولی کسی جز بچه‌ها از او استقبال نمی‌کند. بعداً متوجه می‌شود که...

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

شیر صحرا

شیر صحرا

گرمابان

گرمابان