مرا ببوس

ترانه "مرا ببوس" -یک شهر یک ترانه – واکاوی تمامی شایعات پیرامون این ترانه عاشقانه در بستر اجتماعی، سیاسی تهران دهه ی 1330 – دلایل ماندگاری این اثر عاشقانه تا به امروز.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز