لبخند خدا

"ادیک نیازی" چهره پرداز ارمنی سینما و تلویزیون از زمانی که متوجه شد مادرش دچار الزایمر شده آرایشگری خود را در پاسداران تعطیل کرد و دیگر پروژه‌های سینمایی خارج از تهران را نپذیرفت و به همراه همسرش به نگهداری مادر در منزل پرداختند. او به خاطر سلامتی مادرش نذر کرد هر هفته به آسایشگاه کهریزک رفته و به سالمندان خدمت کند.(‌اشاره‌ای به آیه 23 سوره‌شریفه‌اسراء‌).

 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی