قصه ها

زندگی‌نامه "هوشنگ مرادی‌کرمانی" خالق آثاری از جمله قصه‌های مجید، خمره، مربای شیرین و ... که در آن‌، بخش‌هایی از دوران کودکی و جوانی‌ایشان بازسازی شده و ما را با مشکلات دوران کودکیش درگیر می‌کند.

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده