قبل از تاریکی

داستان زن مهاجر افغان که به همراه گروهی به صورت قاچاقی قصد خروج از مرز ایران به مقصد ترکیه را دارد اما پول(کرایه) کافی برای خروج بچه خود را ندارد ، بنابراین مجبور می شود بچه را در ساکش قایم کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من