فیلمی برای تو

«فیلمی برای تو»، داستان یک فیلمساز ایرانی است که در آستانه سی سالگی برای ادامه تحصیل و آینده ای بهتر می خواهد به آلمان مهاجرت کند. اما مشکلی سر راه او قرار دارد. او برای مهاجرت باید دختری که دوستش می دارد را ترک کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت