فصل هرس

«قاسم تک دهقان» که سال هاست روی یک داروی گیاهی ضد سرطان تحقیق می کند، به دنبال ثبت آن است اما هیچ کس را آنقدر قابل اعتماد نمی داند. جز دکتر «غلامرضا شیخ‌ نژاد» که حاضر به آزمایش داروی او می شود؛ آزمایشی که نتیجه آن برای قاسم تک دهقان بسیار حیاتی است.

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این پیکان

این پیکان

آیت الله

آیت الله