فریاد فشرده

فریاد فشرده پرتره یک نوازنده و دانشجوی اخراجی جوان(‌محسن نامجو)‌ست؛ این مستند تلاش می‌کند با نگاه تازه‌ای در فرم حرف‌ها و اجراهای نامتعارف این نوازنده را که با افکار‌گاه خلاقانه و گاه خام دستانه‌ او همراه است بازنمایی کند‌.

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده