فریاد شد آواز

پیشینه ترانه‌های سیاسی در ایران‌، تغییرات‌، تحولات و تکامل شعر‌ها‌، ترانه‌ها و موسیقی آنها از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی بررسی و معرفی شده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی