غزال ایرانی

روایتی از حضور دانشجویان ایرانی در مسابقات بین المللی خودروهای خورشیدی استرالیا است. متخصصان و نخبه های جوان ایرانی با تکیه بر توان داخلی خودروهایی ساخته اند که با استفاده از انرژی خورشیدی حرکت می کنند. آنها به حدی در کارشان موفق هستند که پا به عرصه رقابت های جهانی در علوم نوین گذاشته اند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس