عبور از نمی دانم

فیلم به شرح حال "محمد ابراهیم جعفری" شاعر و نقاش از زبان خودش می‌پردازد‌ و روایتی از حالات شاعرانه او در هنگام شروع یک نقاشی‌، سبک منحصر به فرد او در استفاده از روش خط‌خطی به عنوان اسلوب شعر‌، ارائه می‌کند. گفتگوی رو به دوربین در نمایشگاه نقاشی و در سخنرانی‌اش به همراه نمایش عکس‌هایی آرشیوی از دوره‌های مختلف زندگی او‌ بخش‌های دیگر این مستند است.
مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده