شغل ما

افراد عموماً از شغل فعلی خود رضایت ندارند. این فیلم به کمک اساتید کسب و کار نشان می دهد که می توان به بهترین شغل مورد علاقه و مناسب خود در زندگی دست یافت.

 

 

 

 

 


دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان