شاه جهان

روایت زندگی "پرویز جهان"، رئیس تجارت‌خانه جهانیان و همچنین موسس بانک جهانیان که از جمله زرتشتیان مقیم یزد بوده است. او به شدت از قیام‌های عدالت‌خواهانه‌ی مشروطه حمایت مالی کرده و از هند اسلحه تهیه می‌کرده است‌. با کشف همین روابط دستور ترور او صادر شده و به ضرب گلوله دار فانی را وداع گفت‌. این زندگی‌نامه از زبان "جمشید وزرا" تنها بازمانده‌ی این خانواده بیان می‌شود.

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده