سکوهای صورتی

سکوهای صورتی مستندی پیرامون مساله ورود بانوان به ورزشگاه ها می باشد. مساله ای که برای سالهای متمادی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و همین باعث میشد تا رسانه ها و صاحب نظران داخلی و خارجی، آن را مطابق نظر خود تفسیر کنند. این مستند تلاش دارد تا با نگاهی واقع بینانه، به زوایایی جدید و مهمی از این مساله دست پیدا کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس