ساز و مهر

فیلمی مستند از زندگی و کار و ابداعات استاد ابراهیم قنبری از برجسته ترین نوازندگان و سازنده های ساز های ایرانی و فرنگی با شهرت جهانی است. فیلمی به روایت خود استاد درباره بیش از هفتاد سال تلاش در حوزه موسیقی است.  

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

شیر صحرا

شیر صحرا

گرمابان

گرمابان