زن و حیوان

دریافت جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره لوکارنو ۱۹۶۲

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

زن و حیوان

زن و حیوان

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی