زمستان یورت

مستند "زمستان یورت"  روایتی است از زندگی کارگران معدن زمستان یورت، پرداختن به مشکلات و دغدغه‌های آنان.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت