زعفران

یک زعفرانکار خراسانی برای بارور کردن گیاه زعفران با کم آبی و خطر از دست رفتن گلهای میرای زعفران دست و پنجه نرم می کند تا کلاله گل یا اصل زعفران را به دست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان