روی ابرها قدم بزن

فیلم ماجرای زندگی یک زن و شوهر فلج را روایت می‌کند که در سن کودکی به دلیل شیوع بیماری فلج اطفال توانایی راه رفتن را از دست داده‌اند‌. "امینه بهرام نیاکان" ملقب به شیرین گوینده قصه کودکان در رادیو است و "حسن فقیه فیروزانی" کارمند هماهنگی شرکت واحد که صدای خوبی دارد و با دفی که شیرین می‌نوازد آواز می‌خواند. آنها هر دو متفق‌القول هستند که با وجود ضعف‌های فیزیکی به یاری خداوند و با کمک یکدیگر توانسته‌اند کاستی‌های زندگی‌شان را بپوشانند و عاشقانه زندگی خود را بسازند.

 

 

 

کنون رزم سهراب و رستم شنو

کنون رزم سهراب و رستم شنو

خون سرد

خون سرد

مرثیه ایی برای لاله زار

مرثیه ایی برای لاله زار