روزهای طولانی

روزهای طولانی فیلم مستندی درباره چند زن مبتلا به بیماری آلزایمر است.

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان