روزهای طولانی

روزهای طولانی فیلم مستندی درباره چند زن مبتلا به بیماری آلزایمر است.

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس