دست های خالی

انقلاب اسلامی از زمان خیزش فکری روشنفکران فرانسوی علیه حکومت های دیکتاتوری از جمله رژیم شاه از سال 1354 تا تفسیر متفاوتی که میشل فوکو در مورد انقلاب ایران به جهانیان ارائه می دهد با محوریت فوکو در این مستند بررسی می شود . ملاقاتهای مهم او با برخی مخالفین و سران ارتش و همینطور شهید بهشتی در ایران از جمله اشاراتی است که می توان در این مستند مشاهده نمود.مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده