دستگرد یزد شاپوران

سال 1369 در اثر شخم زدن یک زمین کشاورزی بصورت اتفاقی یک محوطه باستانی مربوط به دوران ساسانیان کشف می شود. این فیلم گزارش یازده فصل کاوش باستان شناسان در این منطقه است.

 

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده