خواب

 مستند خواب درباره رویاهای عکاس جوانی ست به نام شیما که خواب هایش را با جزییات به خاطر می آورد او تصمیم میگیرد راز خواب هایش را کشف کند و در این فیلم با ما همراه می شود. 

 

 

 

 

 

کنون رزم سهراب و رستم شنو

کنون رزم سهراب و رستم شنو

خون سرد

خون سرد

مرثیه ایی برای لاله زار

مرثیه ایی برای لاله زار