خرو پف ، مرگ مرموز

این مستند با همکاری افرادی که از این عارضه رنج می برند و نمایش مشکلات آنها به بازنمایی باورعمومی و اطلاعات پزشکی آنها به کلینیک خواب می پردازد و از این طریق در مورد عوارض خطرناک خروپف هشدار می دهد.

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده