خدا پشت دروازه

نگاهی به زندگی روحانی و فعالیت های ورزشی بوخایسه کشیش پروتستان آلمانی در روستای تاخه برلین.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز