خاطرات یک قاضی

مصائب، مشکلات داوری و حواشی آن در فوتبال ایران به روایت "مسعود مرادی"‌
در این مستند صحنه‌هایی از اعتراضات لجام گسیخته تماشاگران، اعتراضات تند و بد‌دهنی مسئولین تیم‌ها و فشار‌هایی که یک داور با آن روبرو است دیده می‌شود.‌

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده