حراج بزرگ

این مستند درباره چای ایرانی و معضلات تولید آن در داخل کشور است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس