تعزیه

مشاهده مستقیم مراسم تعزیه در دماوند و ثبت حالات مردم و لحظات این مراسم‌. این فیلم بصورت نگاتیو ضبط شده و تاریخ آن نامشخص است.

 

 

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین