بوتیک 14

این مستند ماجرای خرید سرقفلی و مشکلاتی که ممکن است به تبع آن بین مالک و خریدار پیش آید را دنبال کرده و سعی می کند معضلات قانونی مربوطه را بازنمایی کند.

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود