به کجا تعلق دارم

مستندی درباره ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغان در ایران و افغانستان و مشکلاتی که از پی این وصلت با آن دست به گریبانند. آنها در صورت اقامت در ایران برای دریافت اوراق هویتی در زندگی خود دچار مشکل شده و در صورت اقامت در افغانستان دچار اختلافات دیگری بخصوص در مورد جایگاه زن در خانواده خواهند‌شد.

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده