بن بست ها

نام نساجی مازندران برای خیلی از ما ایرانی‌ها  یادآور خاطرات خوب سال‌های گذشته است. اما چرا دیگر نامی از این کارخانه‌ی عظیم نساجی به گوش نمی‌رسد؟ این مستند روایتگر بن‌بست هایی است که راه را بر این صنعت عظیم بستند تا سرانجام این صنعت امروز خود را از هر طرف در چنین بن بست‌هایی گرفتار ببیند....

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت