بندِ آب، بندِ خاک

از اواخر دهه سی دریاچه هامون رو به خشکی می نهد . گاهی پر از آب و گاهی کم آب می شود . در دو سال اخیر روند خشکسالی شدت گرفته و اکنون دریاچه هامون کاملا خشک است . از دهه 30 گروهی از مردمان سیستان به علت خشکسالی به استان گلستان و استان مازندران مهاجرت کردند و هنوز روند مهاجرت ادامه دارد. 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی