برادر

دو برادر پس از سالها دوری به دلیل بیماری مادرشان مجبور به دیدار با هم می شوند . با اینکه هر دو از دوران کودکی خود گریزانند به شدت در آن دوران مانده اند .

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من