بالین

پیرمرد روی تخت یک بیمارستانِ عجیب‌وغریب مشغول فکر کردن و نوشتن است. درباره‌ی دوشخصیت در یک جنگل زیبا و دورافتاده. طولی نمی‌کشد که شخصیت‌های روی کاغذ برای نجاتِ پیرمرد براساس همان کاغذها پا به بیمارستانِ متروکه می‌گذارند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من