این مرد نیچه نیست

این مرد نیچه نیست. در این فیلم پای سخن عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم، می نشینیم. چهره های مشهور ادبیات ایران همچون شمس لنگرودی، امین فقیری، پوران فرخزاد و دیگران از دستغیب می گویند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی