این مرد نیچه نیست

این مرد نیچه نیست. در این فیلم پای سخن عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم، می نشینیم. چهره های مشهور ادبیات ایران همچون شمس لنگرودی، امین فقیری، پوران فرخزاد و دیگران از دستغیب می گویند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من