اینجا تهران است

مستند اینجا تهران است تاریخ عمارت " کلاه فرنگی " که اولین ساختمان تلگراف بیسیم و رادیو در ایران بوده است . در این مستند تصاویر و عکس های قدیمی از تهران قدیم بناهای مهم و اشخاص و رجال مربوطه نشان داده می شود

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود