انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این فیلم به نحوه کشته شدن کامران نجات الهی استاد یار دانشگاه امیرکبیر در روزهای انقلاب می‌پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار