امضا

 زن میانسالی که شوهرش را در تصادف رانندگی از دست داده است بر سر دو راهی مانده است . از طرفی او می تواند خون بهای او را طلب کند در حالیکه می داند خانواده ای که موظف است آن را بپردازد توان پرداختش را ندارد و از طرف دیگر می تواند آن ها را ببخشد و پول را فراموش کند.اما به این دلیل که او فرزندی معلول دارد به این پول نیاز ضروری دارد تا بتواند ...

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار