افسونگران هزار ساله

  افسون گران هزار ساله مرور تاریخی هنر ایران زمین با جادوی تصویر است، شروع ابتدایی و در ادامه رشد و رسش آن در طول زمان در قالب نقاشی ها و آثار نگارگری دوران متفاوت با جزئیاتی از زندگی مثل عشق ها، عبادات، بزم ها و رزم های   جاری در آن به نمایش در می آید. اتصال و پیوستگی این آثار در دید کلی زندگی اجتماعی ایرانیان در فراز و فرودهای تاریخی خود را نمایانگر است.

افسونگران هزار ساله با تصاویری از طبیعت و درون یک غار آغاز می‌شود و ابتدایی‌ترین نقش و نگارهای به جا مانده از انسان روی دیوارهای غار را نشان می‌دهد. به دنبال آن آثار هنری دوره های متفاوت تاریخی همراه با صدا‌هایی که زنده بودنشان را نشان می‌دهد به تصویر در می آید و مفاهیم و معانی مستتر در آنها بیان می‌شود. مانند، همدلی ،عرفان و عشق.

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده