احمد آقا نارنجی پوش

روایتی از احمد ربانی رفتگری که کیف میلیاردی پیدا کرده و به صاحبش بازمی گرداند داستان مستند احمد آقا نارنجی پوش است، احمد ربانی- رفتگر 39ساله شهرداری منطقه یک بجنورد- انجام داد تحسین همگان را برانگیخت. مرد نارنجی‌پوش هنگامی که در حال انجام وظیفه و جاروکردن خیابان بود کیف یک میلیاردتومانی را پیدا کرد و آن را با کمک حراست شهرداری به صاحبش بازگرداند و او را از دلشوره و تشویش نجات داد. احمد آقا توسط رسانه ها به قهرمان ملی ایران بدل می شود اما پرسش های دیگری در میان است.

آیا حقیقت آن چیزی است که در رسانه ها بیان و عنوان می شود یا مسائل دیگری در این بین وجود دارد. آیا احمد آقا نارنجی پوش خود قربانی بحث و جنجال رسانه ایی است یا به عنوان یک انسان در بستر اجتماعی به حق و حقوق انسانی او توجه می شود یا نه؟ مسائلی ست که در لایه ی پنهان احمد آقا نارنجی پوش می توان شاهد آن بود.

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده