اشتراک

با خرید اشتراک، شما میتوانید در مدت اشتراک به تمام فیلم های گنجینه هاشور دسترسی داشته باشید.

اما تماشای فیلم های اکران اینترنتی و شب های مستند، فقط با خرید بلیت امکانپذیر است.

30,000 تومان معادل 30 روز
75,000 تومان معادل 90 روز
110,000 تومان معادل 180 روز
200,000 تومان معادل 365 روز

انتخاب درگاه پرداخت

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی